top of page

Egészségnevelés, vagy Egészségfejlesztés? Mi a különbség?Az elmúlt időszakban a munkahelyeken és a magánéletben is egy új dimenzióba került az EGÉSZSÉG témaköre. A járványügyi helyzet miatt szinte mindenki potenciális áldozata lehet a vírusnak és hogy mi lesz a kimenete ennek a fertőzésnek az nagyban függ az egyén aktuális egészségi állapotától.


Igazából most „A lét a tét!” Ezért sokkal többet foglalkozunk ezzel a témával magánszemélyként és céges környezetben is. Egyre több cég kezdett el azon gondolkodni, hogyan tudná edukálni a munkavállalóit ezen területen. Kézenfekvő megoldás az e-learning, illetve a céges előadások tartása. Ha ezt módszertani oldalról vizsgáljuk, akkor ez nem más, mint egészségnevelés.


Az egészségnevelés definíciója:

A WHO meghatározása szerint: az egészségnevelés (healht education) tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, melyek segítik az egyént és a közösséget egészségük előmozdításban tudásuk bővítésével, életmódjuk, magatartásuk alakításával. (ÁEEK, 2005)

Az egészségnevelés több tudomány-területet ölel fel: orvostudomány, pedagógia, pszichológia, neveléstudomány és szociológia. „Az egészségnevelés feladatköre (tartalma) így lényegesen kitágul: figyelembe veszi az ember biológiai állapotát (testi, szervezeti egészségét) csakúgy, mint a lelki (szellemi, érzelmi, törekvéses) tulajdonságait és a társadalmi együttélésből adódó szociális státuszát (anyagi-gazdasági helyzetét, családi harmóniáját, társadalmi beilleszkedési zavarait) és ezek együttes hatás-rendszerében ítéli meg tennivalóit." (Gritz, 2007)

A fenti definíciót áttekintve látható, hogy elég összetett témával van dolgunk, ahol több szempontot kell figyelembe venni és nem elegendő egy „celeb” vagy tudományos életből érkező kutatónak az előadását megszervezni.


A Stressz-M rendszerét eleve holisztikus alapokra építettük és komoly tapasztalatot szereznünk több országos konferencia (Wellbeing konferencia 2017-2018-2019. HealthPass konferencia 2020) megszervezésével és lebonyolításával. Tavaly márciusban pedig az első pandémiás időszakban Stressz-M Mental Coffee címmel heti három alkalommal tartottunk inter-aktív online előadásokat munka-család-életmód témákban.


Az idei évben a korábbi évek tapasztalatait összegyűjtve egy olyan tematizált előadás-struktúrát állítatottunk össze, ahol a különböző tudományterületek egymáshoz kapcsolva, egy teljes éves programot tudunk biztosítani a cégeknek úgy, hogy segítünk a programok megszervezésében, meghirdetésében, lebonyolításában és utókövetésében is.


Stressz-M: Wellbeing - Egészségfejlesztési előadások főbb témái és leírásuk:


Összefoglalva a fent leírtakat, ha vállalati egészségnevelést szeretnénk megvalósítani, akkor figyeljünk arra, hogy az előadások hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mennyire illeszkednek a munkavállalói igényekhez, mennyire érthetőek, befogadhatóak a munkavállalók számára, valamint arra is, hogyan hirdetjük meg, bonyolítjuk le és követjük nyomon a megvalósult programokat.


A tudásmegosztás mellett fontosnak tartjuk azt is segíteni, hogyan tud ez az egészségtudatos szemlélet elterjedni és megerősödni a szervezeti kultúrában. Itt már kicsit többről van szó, mint képzésről oktatásról.


Az egészségfejlesztés nemcsak az emberi egészséget meghatározó egyéni, magatartásbeli tényezőket kívánja befolyásolni, hanem ezen túlmenően azokat a strukturális és közösségi tényezőket is, amelyek gyakran az egyéni tényezőknél is nagyobb mértékben hatnak egyének és közösségek egészségi állapotára.


A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata ENWHP a Luxemburgi deklarációjában a következőképpen fogalmazta meg a munkahelyi egészségfejlesztés célját még 1997-ben:


„A munkahelyi egészségfejlesztés (Workplace Health Promotion - WHP) a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jóllét javítására irányul” (ENWHP, 2007).


Ennek a célnak az eléréséhez következők együttes alkalmazása szükséges:

  • a munkaszervezet javítása

  • a dolgozói aktív részvételének az elősegítése

  • a személyes kompetenciák fejlesztése

A Munkahelyi Egészségfejlesztés magában foglalja:

  • A szervezet elkötelezettségét a munkaerő egészségének javítása érdekében,

  • Az alkalmazottak megfelelő tájékoztatását és átfogó kommunikációs stratégiák kialakítását,

  • Az alkalmazottak bevonását a döntéshozatali folyamatokba,

  • A partnerségen alapuló munkakultúra fejlesztését,

  • A munkafeladatok és folyamatok megszervezését úgy, hogy azok hozzájáruljanak az egészséghez,

  • Olyan vállalati gyakorlatok és stratégiák végrehajtását, amelyek javítják a munkavállalók egészségét azáltal, hogy az egészséges döntéseket könnyű választássá teszik

A WHP tevékenységi területei közé tartozik: az életmód, az öregedés, a vállalati kultúra, beleértve a munkavállaók vezetését és fejlesztését, a munka és a magánélet egyensúlyát, a mentális egészség, a stressz, a jóllét, a táplálkozás, az egészség területeit, valamint a vállalati társadalmi felelősségvállalást (CSR) is (ENWHP, 2007).


Amennyiben pedig szeretnének a témával komolyabban foglalkozni, akkor érdemes egy egészségfejlesztési terv mentén egy olyan éves programot megvalósítani, ahol tervezett, átlátható és követhető módon vannak összekapcsolva a vállalat által kínált szolgáltatások (egészségügyi szűrések, egészség biztosítás, sportolási lehetőség, masszázs és egyéb jólléti szolgáltatások), illetve a vállalat által kínált programok (családi napok, képzések, előadások, külsős események).


Fontos, hogy ne csak az eredményeket, hanem a megvalósulási folyamatot is monitoringozzuk már a program elejétől fogva.


Hivatkozások

ÁEEK. (2005). Állami Egészségügyi Ellátó központ - Egészségtudományi fogalomtár. Forrás: https://fogalomtar.aeek.hu/: https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9gnevel%C3%A9s

ENWHP. (2007. 01). The European Network for Workplace Health Promotion. Forrás: https://www.enwhp.org/: https://www.enwhp.org/?i=portal.en.workplace-health-promotion (Letöltés dátuma: 2020. 10. 26.)

Gritz, A. (2007). Az egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században. Egészségfejlesztés, old.: 48. évf. 3. sz., p. 3-9.


Szerző:

Faragó István

Okl. Egészségfejlesztő, Stressz-M Alapítója - A Wellbeing Szövetség Elnöke


Comments


bottom of page